O Marii Hajduškové

❈ O mně ❈


Jmenuji se Marie Hajdušková, narodila jsem se na Moravě. Do Prahy jsme se s mým mužem přestěhovala už pěkně dávno, ještě dříve než jsem dokončila střední školu...

Paní učitelka

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu se zaměřením na děti předškolního věku v Praze. Práci ve školce jsem se pak věnovala více než deset let. Ke sportu a zdravému životnímu stylu života jsem ale měla blízko vždycky. A to i díky svému muži, vrcholovému sportovci.

Cvičitelka a masérka s více než 25 lety praxe

V roce 1991 jsem se po návratu ze zahraničí začala intenzivně věnovat své současné praxi - zdravému životnímu stylu. Absolvovala jsem celou řadu kurzů, abych se stala profesionální masérkou a cvičitelkou. Kompletní výčet absolvovaných kurzů najdete v mém životopise. Přihlásila jsem se také ke studiu psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě a prošla si i výcvikem. Svým klientům díky široké škále znalostí a zkušeností při práci s tělem i duší nabízím řadu služeb a různých metod, které jim pomáhají dostat se opět do fyzické i psychické pohody a plně si tak užívat radostí života.

Absolvované kurzy

1991

Masérský kurz regenerační a sportovní masáže (Re fit - Akreditovaná škola MŠMT ČR

Kurz - Reflexní terapie plosky nohy u ing. J.JančiSoukromé vzdělávací zařízení St. Flandery, Lucemburská 35, Praha 3Akreditovaná škola MŠMT ČR

Kurz - Cvičitel rytmické gymnastiky - 2. třídaASPV - dnes ČASPV, Hostýnská 2, Praha 10Akreditovaná škola MŠMT ČR

1995

K urz - Cvičitel zdravotní tělesné výchovy - 2. třídaSoukromé vzdělávací zařízení St. Flandery, Lucemburská 35, Praha 3Akreditovaná škola MŠMT ČR

1996

S p e c iá ln í k urz - Manuální lymfodrenáž u prof. MuDr. Bechyněho,CSc.Soukromé vzdělávací zařízení St. Flandery, Lucemburská 35, Praha 3Akreditovaná škola MŠMT ČR

2000

Kurz klasických masáží ve zdravotnictví a lázeňství, Soukromé vzdělávací zařízení St. Flandery, Lucemburská 35, Praha 3 Akreditovaná škola MŠMT ČR

2001

K urz - Cvičite l zdravotní tělesné výchovy 1.třídy - ACI. Kurz akreditovaný MŠMT ČR. Akademie cvičitelů a instruktorů ČASPV, Praha 10, Hostýnská 2 - Malešice

2002

K urz - "Modrá alfa" u ing. P. Velechovské hoVyužití k práci valfa hladině - diagnostikování, programování, vlastní léčení, relaxace a regenerace organismu, trénink paměti apod.

2003

K urz - Využití míčů pro regeneraci, masáž a rehabilitaci - lektorka J. Fabiánová, Soukromé vzdělávací zařízení St. Flandery, Lucemburská 35, Praha 3, Akredit. škola MŠMT ČR

2003 - 2004

Absolvování dvou vzájemně navazujících kurzů Hlubinné abreaktivní psychoterapie,pod vedením ing. A. Dragomireckého, jehož cílem je pomoci klientovi zbavit se akutních či chronických bolestí na základě asociativního vybavování si minulosti vpřítomnosti bez pomoci hypnózy.

1998 - 2001

Studium na Pražské psychoterapeutické fakultě, Apolinářská 4a, Praha 2 - obor psychoterapie, bez absolvování závěrečných zkoušek,VIAP - Vzdělávací institut aplikované psychologie, s.r.o., Vejvanovského 1610 Praha 4, Pražská psychoterapeutické fakulta, Praha 4, Hekrova 805

1999 - 2003

Sebezkušenostní psychoterapeut ick ý výcvik v komunitní a skupinové terapii - nazvaný Výcvik v psychosociálních dovednostech, zakončený seminární prací. Rozsah kurzu 574 z 600 hod. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Pražská psychoterapeutická fakulta, Hekrova 805, Praha 4 Akreditovaný program MŠMT ČR.

2004 - 2005

K urzu - Práce stělem v psychoterapii - rozsah 160 hod., výcvik kurzu Dr. J.Vodňanské. Středisko pro mládež a rodinnou terapii, K Starému lomu 108/4, Praha 10

2007

Psychoterapeutické centrum Loukov. Absolventka vstupního a pokračujícího semináře( I., II.) Pesso - Boyden / psychoterapeutický směr zaměřený nejen na práci stělem / rozsah 2x po 20 hod. /, Lektoři PhDr.Y. Lucká a PhDr. Luboš Koberle